NAŠE OPRÁVNENIA A KVALIFIKÁCIE: 


Váš partner pre komplexné dodávky a služby elektroinštalácii

ELEKTRO DEMAR PLUS s.r.o.      I      Továrenská č.3, 943 03 Štúrovo      I       +421 918 873 429      I      sekretariat@elektrodemar.sk


Oprávnenie k činnosti v obore
Web Page Maker, create your own web pages.