PONÚKANÉ PRODUKTY: 

Silnoprúdové rozvody a zariadenia:
 •     Transformátorové stanice
 •     VN Rozvody do 22kV
 •     Uzemnenia a bleskozvody
 •     NN Rozvody
 •     Technologická elektroinštalácia
 •     Stavebná elektroinštalácia
 •     Záložné zdroje /UPS, elektrocentrála/
 •     Vonkajšie osvetlenie 

Slaboprúdové rozvody a zariadenia:
 •     Sieťové a telekomunikačné systémy
 •     Zabezpečovacie a kamerové systémy,
 •     Požiarna signalizácia
 •     Evakuačný rozhlas 
 •     Meranie a regulácia

Váš partner pre komplexné dodávky a služby elektroinštalácii


ELEKTRO DEMAR PLUS s.r.o.      I      Továrenská č.3, 943 03 Štúrovo      I       +421 918 873 429      I      sekretariat@elektrodemar.sk

 PONÚKANÉ SLUŽBY: 

Rozsah poskytovaných služieb v rámci ponúkaných produktov:


Web Page Maker, create your own web pages.