REVÍZIE - ODBORNÉ PREHLIADKY A SKÚŠKY: 

Ponúkame naše služby v oblasti revízií - odborných prehliadok a skúšok VTZ – elektrických pre našich zmluvných partnerov, spoločností a fyzických osôb v rozsahu priemyselných, administratívnych a občianskych objektov: 

  • Pravidelné odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení do 35 kV v objektoch triedy A a B, 
  • Pravidelné odborné prehliadky a odborné skúšky bleskozvodov, 
  • Pravidelné odborné prehliadky a odborné skúšky káblových prípojok VN a NN , 
  • Pravidelné odborné prehliadky a odborné skúšky transformátorových staníc, 
  • Pravidelné odborné prehliadky a odborné skúšky uzemňovacích sústav,
  • Pravidelné odborné prehliadky a odborné skúšky zdvíhacích zariadení,
  • Kontroly protipožiarnej bezpečnosti elektrických zariadení,
  • Kontroly ručného a prenosného elektrického náradia.


Váš partner pre komplexné dodávky a služby elektroinštalácii


ELEKTRO DEMAR PLUS s.r.o.      I      Továrenská č.3, 943 03 Štúrovo      I       +421 918 873 429      I      sekretariat@elektrodemar.sk

Web Page Maker, create your own web pages.