ZEMNÉ A VÝKOPOVÉ PRÁCE: 

Ponúkame naše služby na zemné práce, výkopové práce, úprava terénu, vŕtanie do zeme a hydraulické kladivo

Rýpadlo AVANT je konštruovaný na vykonávanie veľkého množstva zemných prác vo vysokej kvalite ako sú výkopové práce, úprava terénu, prídavné hydraulické kladivo na rozbíjanie betónu a vŕtanie dier do zeme prídavným hydraulickým vŕtacím zariadením. Mnohé práce, ktoré sa aj teraz vykonávajú ručne sú však fyzicky namáhavé a časovo náročné. Minibager vďaka svojim rozmerom a váhe vykonáva zemné práce aj v zúžených priestoroch.

Na výkopove prace je rýpadlo AVANT na široké použitie pre výkopové práce a to aj v nízkych a  zúžených priestoroch. Je ideálny na kopanie základov pre stavby, kde v prípade dobrého zloženia pôdy sa dajú základy vykopať veľmi presne. To isté platí aj o kopaní základov pri budovaní bazénov alebo oplotení. Nenahraditeľnú práca vykonáva taktiež pri kopaní rýh pre pokládky inžinierskych sietí napr. voda, elektrina, plyn, ako aj pri kopaní rýh pre odpadovú kanalizáciu. Veľmi presne je možné vykopať jamy pre vodovodnú šachtu, buď plastovú alebo skladaciu betónovú. Je stroj vhodný aj na výkop odvodňovacích rýh vo vinohradoch, záhradkárskych osadách alebo záhradách.

Vŕtanie do zeme je doplnkovou činnosťou rýpadla AVANT. Vŕta sa prídavným hydraulickým zariadením. Pri optimálnom zložení pôdy, t. j. bez kamenia a hrubého štrku sa rýchlo vyvŕtajú diery až do hĺbky 1m o priemere 10 cm až 50 cm. Väčšinou sa vŕtajú diery na stavbu oplotení.

Prídavným zariadením je aj hydraulické kladivo. Kladivo sa používa v prípadoch, keď sa pri výkopových prácach narazí na betón alebo iné tvrdé materiály, ktoré nie je možné prekopať lyžicou.

Úprava terénu je ďalšia z činností rýpadla AVANT, po ktorej sú dosahované pekné výsledky. Vhodný je na úpravu záhrad, dvorov, parkov, na rozhŕňanie zeminy, štrku a podobných materiálov. Špičkovou úpravou terénu je vytváranie terás na svahu. Medzi úpravy terénu zaraďujeme taktiež zahŕňanie rýh a povrchovú úpravu po pokládkach inžinierskych sietí. Inou činnosťou, ktorú môžeme zaradiť do úprav terénu je likvidácia starých vinohradov, sadov stredne veľkého porastu a vytrhávanie starých stĺpikov.Váš partner pre komplexné dodávky a služby elektroinštalácii


ELEKTRO DEMAR PLUS s.r.o.      I      Továrenská č.3, 943 03 Štúrovo      I       +421 918 873 429      I      sekretariat@elektrodemar.sk

Web Page Maker, create your own web pages.